Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Videovalve õigustatud huvi

Home  /  Videovalve õigustatud huvi
Videovalve

Isikuandmete vastutav töötleja on Karramel Stuudio OÜ, keda esindab Helis Künnap (helisfashion@gmail.com või tel: +37258163744). Videovalve kasutamine toimub õigustatud huvi alusel, stuudio vara ja isikute kaitsmise eesmärgil. Stuudio vara kaitseks, rentnike ja klientide ohutuse ning turvalisuse tagamiseks. Kaameraid ei jälgita kogu aeg vaid vastava rikkumise tuvastamiseks, sise-eeskirjade rikkumise korral, et välja selgitada stuudio vara kahju tekitaja või isikule suunatud kuriteo toime panemise tekitaja. Vajadusel edastatakse salvestis politseile. Kui eraisik soovib videosalvestist või selle kustutamist siis saab ta seda nõuda vaid enda kohta käiva salvestise puhul. Selleks tuleb edastada digitaalselt allkirjastatud dokument. Tähtis on märkida kindel kuupäev, kellaaeg ja mis ruumis te viibisite kuna me ei jälgi inimesi reaalajas ja ei vaata kõiki salvestusi ilma mõjuva põhjuseta läbi. See on selleks, et tuvastada õige isik. Kui soovid põhjalikku riskianalüüsi ja õigustatud huvi kinnitatud dokumenti siis saada samuti oma soov ettevõtte meilile. Kaamera säilitab salvestust 4 päeva ja siis kirjutatakse salvestised üle, kui salvestised on juba üle kirjutatud ei ole võimalik enam salvestuse sisu nõuda. Salvestistele ei jää tualett ja puhkeruumid. Kui on tegemist tundliku sisu jäädvustamisega on õigus paluda sellel ajaperioodil soovitud ruumis kaamerad välja lülitada. Selleks tuleb saata sooviavaldus . Puudutatud isikul on alati õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.