Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Kooli reeglid ja tingimused

Home  /  Kooli reeglid ja tingimused

Kooli reeglid ja tingimused

 Õppima võib asuda igaüks kellel vanust vähemalt 16 eluaastat.
Broneerimistasu tuleb tasuda enne kooli algust.
Broneerimistasu on 30% koolituse kogumaksumusest.  
Registreerides kindlale koolitusele peab õpilane pidama kinni ja arvestama koolituse graafikuga, ümberregistreerumine on lubatud, kui koolituseni on aega rohkem kui 1 kuu.
Kursusi ja koolitusi võidakse tühistada, kui minimaalne inimeste arv ei täitu.
Sellisel juhul tagastatakse maksumus täies ulatuses.
Kooli tuleks teavitada õpilase võimalikest meditsiinilistest seisunditest/haigestumistest.
Haigestumisel või mõnel muul põhjusel koolitusest puudumisel tuleb võimalikult varakult teada anda. Puudumiste korral järeltegemise võimalus puudub.
Koolil on õigus tunnistust mitte väljastada, kui puudutud on 20% tundide arvust.
Kool pakub õpilastele praktikat, praktikatel osalemine on vabatahtlik ning kõikide õpilaste osalemine ei ole garanteeritud.
Modellid leiab õppetööks koolituse koolituse juhendaja.

Tasumine

Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega

personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. 
Koolitusele broneerides tuleb tasuda broneerimistasu 30% koolituse maksumusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse vähem kui 1 kuu enne koolituse kokkulepitud algust siis tuleb tasuda kogu koolituse summa. Kui õpilane puudub või katkestab koolituse on õpilane kohustatud tasuma koolituse maksumuse täies ulatuses. Koolitaja haigestumisel on võimalik aega muuta ja samuti on võimalik õpilase soovil koolituse kuupäevi muuta, kui see sobib ka kõigile teistele kaasõpilastele.
 Õpilane saab e-arve.

OÜ Karramel Stuudio

EE537700771003599753
LHV Pank

Kodukord:
 Õpilastelt on oodatud professionaalset käitumist. Häiriva või kaasõpilasi segava käitumise korral on õpetajal õigus eemaldada õpilane tunnist. Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid ja nende nõusolekul. Õpilased peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma praktika ettenähtud ajaks. Koolitus algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega jättes stuudio heasse korda. Koolitus algab ettenähtud ajal koolitusgraafiku järgi, sõltumata sellest, kas kõik õpilased on kohal või mitte. Hilinemistest tuleb samuti ette teatada enne koolituse algust. Kui õpilane jääb õpetusest ilma oma hilinemise, haigestumise või muul põhjusel puudumise tõttu, ei vastuta Karramel Stuudio puudutud teema õpetamise eest. Koolituselt võimalikud puudumised tuleb aegsasti enne registreerimist läbi rääkida ja nõustada. Puudumised ei ole soovitatavad koolituse intensiivse õppevormi tõttu.

Vara kahjustamine või rikkumine:

Õpilane on kohustatud käituma hoolikalt koolitaja poolt antud töövahenditega.
Õpilased puhastavad pintslid ja oma töökoha iga kord peale töö lõpetamist.
Kui õpilane rikub või kahjustab Karramel Stuudio vara või varustust, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju. Töövahendite kuritarvitamine ei ole vastuvõetav.
Karramel Stuudio ei vastuta õpilaste isiklike asjade eest, nii oma, kui ka Karramel Stuudio asjadega peavad õpilased olema tähelepanelikud ja hoolikad.
Käesolevad reeglid kehtivad OÜ Karramel Stuudio õpilastele.
Reeglite muutmise õigus on ainult OÜ Karramel Stuudiol.
Karramel Stuudio poolt seatud kriteeriumid ja reeglid peavad olema täidetud ning kui õpilane ei järgi Kooli reegleid, on Koolil õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, maksete tagasimaksmisest või ümberregistreerimisest.