Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Personaalse lähenemisega fotograafia algkoolitus koos fotomeigiga

Home  /  Personaalse lähenemisega fotograafia algkoolitus koos fotomeigiga

Personaalse lähenemisega fotograafia algkoolitus koos fotomeigiga minigrupis

56ak tndi, millest teooria 12 ak tundi ja praktika 44 ak tundi.

Koolituse hind: 2500.-

Antud koolituse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Personaalse lähenemisega 40h fotokoolitus algajatele

Üldsätted
Karramel Stuudio lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest
Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides
(1 akadeemiline tund on 45 minutit).
Koolituse sisu kirjeldus
Koolituse käigus saab õpilane teadmised, kuidas oma kaamerat juhtida, saab selgeks fotograafia
põhitõed, omandab fototöötlusprogrammide Lightroom ja Photoshop kasutamise algteadmised.
Saab praktilise kogemuse kuidas pildistada lapsi, pere, rasedat, vastsündinut, buduaari ja akti. Kuidas
turundada ennast fotograafina ja olla tööturul edukas.
Personaalse lähenemisega õpe annab õpetajal võimaluse lähtuda õpilase tasemest ja õppimise kiirusest. Enne
koolitusele registreerimist selgitab õpetaja välja täpselt õpilase vajaduse ja kohandab vajadusel vastavalt
õpilasele õppekava, et õpilane saaks maksimaalselt kasu koolitusest.
Koolitusele saab registreeruda ja lisainfo: helisfashion@gmail.com

Õppekava nimetus

Personaalse lähenemisega 40h fotokoolitus algajatele

Õppekava kogumaht: 40 tundi, milles 6 tundi teooriat ja 34 tundi praktikat

Õppekava rühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolitus toimub: Karramel Stuudios Tartus, Sõpruse pst2, kolmas korrus, ruum 38.
Parkimune maja ees eraparklas tasuline.
Kolmandale korrusele ei pääse ratastooliga, majas puudub lift.

Koolituse juhendaja: Helis Künnap

Koolituse kestvus: 2päeva 10.00-16.00. Kuupäevad lepitakse õpilasega kokku individuaalselt. Vajadusel
muudetakse kellaaga.
*1päev
10-13.00 Loeng. Kaamera käsitlus, kompositsioon, fotograafia algteadmised.
13.00-14.00 Lõuna
14.00-15.00 Pildistamine, praktiline töö

15.00 Fotode analüüs
* 2 päev
10-11.00 Pildistamine beebi ootus.
11.30-11.45 paus
11.45-13.30Pildistamine vastsündinu.
13.30-14.30 lõuna
14.30-15.30 Pildistame pere, lapsed
15.30-16.00 kohvipaus ja fotode analüüs
*3 päev
10-12.00 Pildistame buduaar
12.00-13.00 lõuna
13.00-15.00 Akt pildistamine, stuudiofoto
15.00 paus
15.15-16.00 fotode analüüs
*4 päev
10-11.00 fototöötlus
11-11.15 paus
11.15- 12.15 fototöötlus
12.15- 12.45 lõuna
12.45- 13.45 fototöötlus
13.45-14.00 paus
14.00-15.00 fototöötlus
15.00-15.15 paus
15.15-16.00 fototöötlus
* 5päev
10-11.00 fototöötlus
11-11.15 paus
11.15- 12.15 fototöötlus
12.15- 12.45 lõuna
12.45- 13.45 fototöötlus
13.45-14.00 paus
14.00-15.00 fototöötlus
15.00-15.15 paus
15.15-16.00 fototöötlus

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Karramel Stuudio ruumides. Stuudio koosneb kahest fotostuudiost, ruumi kokku
260m2. Stuudio ruumides on olemas kõik vajalik tehnika fotograafi tööks ja õppeks, võimalus pildistada
ka päevavalguses. Lisaks on stuudiol olemas 53m2 rekvisiitide ladu. Lõunasöögi võimalus 0 korrusel
olevas sööklas.

Õppe sisu:

*Fotokaamera ABC ja footgarafia ABC

*Kuidas pildistada portreed ja püüda pildile emotsiooni

*Fototöötlus Lightroom programmiga

*Fototöötlus Photoshop programmiga

*Kuidas seadistada kaamera vastavalt vajadusele?

*Erinevad objektiivid – mida millal ja kuidas kasutada?

*Lisatarvikute võimalused ja kuidas kasutada?

*Kuidas pildistada päevavalgusega ja ereda valgusega, kontravalgusega?

*Kuidas liikumise pealt pildistada (hüpped ja jooksmine)?

*Kompositsioon.

*Lightroom- RAW failitöötlus, presetid, piltide sorteerimine, töö lihtsustamine ja töövahendid.

*Heledus, tumedus, kontrast, teravus, lõikamine, naha silumine, hammaste valgendus jne.

*Photoshop järeltöötlus-* Naha töötlus, salendav töötlus.

Õppekavarühm

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Fotograafia ja kunst

Õpingute alustamise tingimused:

Õpilasel peab olema fotokaamera.
Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
Vajalik eesti keele oskus.
Õppetöö toimub eesti keeles.
Koolitus sobib algajale õppijale kes soovid alles omandada teadmisi fotograafiast.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

*Oskab seadistab ja juhtida enda fotokaamerat

*Tunneb kaamera ja objektiivide võimalusi.

*Teab fotograafia põhimõisteid

*Tunneb fotokompositsiooni reegleid ja põhimõisteid

*Oskab pildistada portreed ja püüda pildile emotsioone

*Omab RAW faili põhitöötlust algteadmisi Lightroom ja Photoshop programmiga

Õpilane on kohustatud osalema igal koolituse päeval täies mahus ja tegelema õppetööga koolituse
toimumise ajal. Õpilane peab pildistamise päeval võtma kaasa kaamera, laetud aku, ja mälukaardi mis
oleks mahult vähemalt 32 MB/s. Sülearvuti Lightroom ja Photoshop programmi olemasolu vajalik. Haigestumisest
teavitama õpetajat esimesel võimalusel.
Õpetaja kohustub leidma modellid, viima koolituskava põhiselt kokkulepitud ajal koolituse läbi. Õpetaja
kohustub tagama ideaalse koolituse keskkonna fotograafia õppimiseks. Kohustub haigestumisest

teatama õpilast esimesel võimalusel.

*Hindamismeetodid
Hinnatakse praktilise töö käigus. Tehtud fotode analüüs

*Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö ülesanded peavad vastama juhendaja poolt ettenähtud nõuetele

*Lõpetamise tingimused
Praktiliste ülesannete teostamine

*Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud
ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

*Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse Tõend või Tunnistus.
Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:
täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
õppekava nimetus;
õpiväljundid;
õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.

*Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik
tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Juhendaja: Helis Künnap
Koolitus kinnitatud 26.09.2019
Kinnitaja: Helis Künnap

Koolituse viib läbi fotograaf- ja jumestaja Helis Künnap. Fotograafina on Helis intensiivselt töötanud
aastast 2013. Esimesed personaalsed koolitused läbis 2013 Jaanus Järva juhendamisel.

*kaamera ABC, fotograafia ABC, stuudiofoto koolitus, aktifoto koolitus ja Lightroom ja Photoshop
programmide koolitus.

*Urmas Ääro pulmafoto koolitus ja fototöötlus.

*Sankt-Peterburg fotofestival 3päeva
*Maris Saar pulmafoto koolitus
*Siiri Kumari pulmafoto koolitus
Peale koolituste läbimist rajas Helis Karramel Stuudio ja juba 2014. aastal pakkus rahvaülikool Helisele
võimalust ise koolitada.
Rahvaülikoolis õpetas Helis kaamera ABC-d ja korraldas erinevaid meigikoolitusi. Läbi praktika end
arendanud, omandanud vilumusi koolitajana ja luues juurde erinevaid õppekavasid sai Karramel
Stuudiost ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlik koolitaja.
Fotograafia on kunst ja tunnetus, värvid ja kompositsioon, emotsioonide ja imeliste hetkede püüdmine.
Helise loomingulisus ja avatud suhtlus pani aluse täiesti omalaadsele koolitusmeetodile. Helisel on oskus
ise luua ja olla suuna näitjaks, tunnetada iga inimese isiksuse eripära ja sellest lähtuvalt õpilasi suunata
ja juhendada.
Koolitaja Helis Künnap teeb fotograafia ja koolitaja tööd igapäevaselt Karramel Stuudios. Läbi töö toimub
pidev enese analüüs ja areng. Lisaks täiendamine välisriikides, teiste teiste fotograafide töötubades
osalemine, pide veebi põhine õpe ja enese areng.

*Peale koolitust õpilase toetamine, praktika, julgustamine.
Võimalus peale kooli lõpetamist rentida Karramel Stuudio ruume ja jätkata tööd stuudios. Lisaks saab
õpilane liituda FB toetava grupiga ” Karramel Stuudio fotokoolitused”. Õpetaja toetab ja julgustab nii
vajaliku tehnika leidmisel, oma stuudio loomisel.

*Lisaväärtusena pakume:

*Karramel Stuudio toetavat gruppi koolituse läbinutele.
*Modellide leidmine koolitaja poolt.
*Koolituse läbinutele 2h peale koolitust tasuta Karramel Stuudio renti.

*Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega
personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. Koolitusele broneerides tuleb
tasuda broneerimistasu 30% koolitusemaksuusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse 1 kuu enne koolituse tähtaega tuleb tasuda kogu
koolituse summa. Koolituse aega on võimalik ka kokkuleppeliselt muuta. Koolitaja haigestumisel
lepitakse õpilasega uued koolituse päevad kokku. Õpilane saab e-arve.
OÜ Karramel Stuudio EE537700771003599753
LHV Pank

*Vaidluste lahendamise kord
Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

*Tagasisisede kogumine koolitaja poolt.
Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka FB suheldes. koolituse viimasel päeva palub
õpetaja täita tagasiside lehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada
maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.
Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õppe sisu omandamise lihtsamaks ja toredaks.

*Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid.
Väljaarvamine toimub juhataja käskkirja alusel.

Fotomeigi koolitus fotograafidele.

Koolituse sisu kirjeldus.
Korraga 1-2 õpilast. Koolitus toimub 1 õpilase osalusel.
Koolituse käigus saab õpilane jumestaja põhi teadmised. Õpib 2 erinevat meigitehnikat, tunneb töövahendeid ja oskab neid kasutada.
Saab näpunäiteid kuidas turundada ennast ja siduda nii fotograafia kui ka jumestamine.
Personaalne õpe annab õpetajal võimaluse lähtuda õpilase tasemest ja õppimise kiirusest. Enne koolitusele registreerimist selgitab õpetaja välja täpselt õpilase vajaduse ja kohandab vajadusel vastavalt õpilasele õppekava, et õpilane saaks maksimaalselt kasu koolitusest.

Õppekava nimetus
2- päevane fotomeigi kursus.
Õppekava kogumaht: 16 ak tundi, milles 6 ak tundi teooriat ja 10 ak tundi praktikat

Õppekava rühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Koolitus toimub: Karramel Stuudios Tartus, Sõpruse pst2, kolmas korrus, ruum 38.
Parkimine maja ees eraparklas tasuline.
Kolmandale korrusele ei pääse ratastooliga, majas puudub lift.

Koolituse juhendaja: Helis Künnap

Teemad
1 päev

• tööeetika, meigitarvikute, töövahendite ja toodete tundmine. Näohooldus, nahatüübid, värviteooria • erinevad kulmukujud, kulmude korrigeerimine ja värvimine. Näonaha ettevalmistus jumestamiseks ja meigi põhja tegemine jumestuskreemiga • näokujud ja kuidas nägu modelleerida. Põsepunade tekstuuride tundmine ja tehnikate kasutamine • silmakujud, silmakujude korrigeerimine ja silmameigi hajutustehnikad • kerge fotomeik • praktika modellil
2 päev
* Tugeva fotomeigi tehnika ja mustvalge fotomeik.
*iseseisev töö ja test.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Meigikoolitus viiakse läbi Karramel Stuudio avaras meigiklassis. Meigiklass on kaasaegselt sisustatud ja olemas on kõik vajalik tehnika jumestaja tööks ja õppeks. Edaspidi koolituse läbinul võimalik rentida meigilauda Karramel Stuudios. Karramel Stuudio pakub õpilastele praktika võimlaust osaleda erinevates projektides. Koolitusel kõik meigitooted on koolitaja poolt ja ka õppeks modellid otsib koolitaja ise. Õpilane saab tehtud töödest profifotod.

Lõunasöögi võimalus 1 korrusel olevas sööklas.

Õpiväljundid

*tunneb värvusteooria põhimõtteid
* tunneb töövahendeid ja tooteid
* teab erinevaid näokujusid ja modelleerimise võimalusi
*teab kuidas kulme korrigeerida ja värvida
*teab kuidas huuli korrigeerida ja värvida
*tunneb 2 eri silmameiki ja oskab paigaldada kunstripsmeid.
Meigikoolitusel kasutatavad meigitooted:
Jane Iredale mineraalkosmeetika
Make Up For Ever kosmeetika
LASplash Cosmetics
TheBalm
Mac kosmeetika
Douglas kosmeetika
Palju teisi kosmeetikatooteid.

Kirjalik õppematerjal.
Tehniline õppevihik teemadega: näohooldus, nahatüübid, värviteooria • erinevad kulmukujud, kulmude korrigeerimine ja värvimine. Näonaha ettevalmistus jumestamiseks ja meigi põhja tegemine jumestuskreemiga • näokujud ja kuidas nägu modelleerida. Põsepunade tekstuuride tundmine ja tehnikate kasutamine • silmakujud, silmakujude korrigeerimine ja silmameigi hajutustehnikad • kerge päevameik • praktika modellil
Meigitehnikate vihik koos vastava meigitehnika fotoga ja õppe foto.
Kerge päevameik, horisontaalse jaotusega silmameik, vertikaalse jaotusega silmameik, tugev suitsusilm • pruudi jumestu, mustvalge fotomeik • lahtise välisnurgaga silmameik, fantaasiameik

Edukas koolituse läbinu:
*tunneb tööeetikat
*teab värvusteooria põhimõtteid* tunneb töövahendeid ja tooteid
* teab erinevaid näokujusid ja modelleerimise võimalusi
*teab kuidas määrata nahatüüpi ja teha näohooldust
*teab kuidas teha meigipõhja vahapõhise ja mineraalkosmeetikaga
*teab kuidas kulme korrigeerida ja värvida
*teab kuidas huuli korrigeerida ja värvida
*teab kuidas teha silmameiki ja paigaldada kunstripsmeid ja kasutada lisandeid (kivikesed, litrid)
* teab kuidas teha kerget kergemat fotomeiki, tugevat fotomeiki ja mustvalget fotomeiki.

Õpilane on kohustatud osalema igal koolituse päeval täies mahus ja tegelema õppetööga koolituse
toimumise ajal.
Haigestumisest kohustub õpilane teatama esimesel võimalusel. Õpilane kohustub töötama tunnis kaasa ja täitma elementaarseid viisakusreegleid ja Karramel Stuudio kodukorda.
Õpetaja kohustub leidma modellid, viima koolituskava põhiselt kokkulepitud ajal koolituse läbi. Õpetaja kohustub tagama ideaalse koolituse keskkonna jumestuse õppimiseks. Kohustub haigestumisest teatama õpilast esimesel võimalusel.

*Hindamismeetodid
Hinnatakse praktilise töö käigus. Tehtud töö analüüs.

*Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud
ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:
täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
õppekava nimetus;
õpiväljundid;
õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.

Koolituse eest saab tasuda
OÜ Karramel Stuudio, LHV pank, EE537700771003599753
*Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasegapersonaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. Koolitusele broneerides tulebtasuda broneerimistasu 30% koolitusemaksumusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse 1 kuu enne koolituse tähtaega tuleb tasuda kogukoolituse summa. Koolituse aega on võimalik ka kokkuleppeliselt muuta. Koolitaja haigestumisellepitakse õpilasega uued koolituse päevad kokku. Õpilane saab e-arve.

Lisaväätustena pakume: Koolituse jaoks modellide leidmine koolitaja poolt, portfoolio tehtud töödest. Koolituse läbinu saab rentida meigilauda Karramel Stuudios. Koolituse läbinule praktikat Karramel Stuudios. Eraldi toetav grupp FB kursuse läbinutele.

Juhendaja: Helis Künnap

Koolitus kinnitatud 26.09.2019
Kinnitaja: Helis Künnap

Toimumis aeg