Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Koolituse üldsätted

Home  /  Koolituse üldsätted

Üldsätted
Karramel Stuudio lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest
Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides
(1 akadeemiline tund on 45 minutit).

*Vaidluste lahendamise kord
Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

*Tagasiside kogumine koolitaja poolt.
Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka FB suheldes. Koolituse viimasel päeva palub
õpetaja täita tagasiside lehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada
maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.
Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õppe sisu omandamise lihtsamaks ja toredaks.

*Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid.
Väljaarvamine toimub juhataja käskkirja alusel.

*Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik
tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolituse eest saab tasuda
OÜ Karramel Stuudio LHV pank EE537700771003599753
*Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega
personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. Koolitusele broneerides tuleb
tasuda broneerimistasu 30% koolitusemaksuusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse 1 kuu enne koolituse tähtaega tuleb tasuda kogu
koolituse summa. Koolituse aega on võimalik ka kokkuleppeliselt muuta. Koolitaja haigestumisel
lepitakse õpilasega uued koolituse päevad kokku. Õpilane saab e-arve.