Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Personaalse lähenemisega 40ak tunnine fotokoolitus.

Home  /  Personaalse lähenemisega 40ak tunnine fotokoolitus.

Personaalse lähenemisega 40ak tunnine fotokoolitus algajatele minigrupis

 

Üldsätted
Karramel Stuudio lähtub täienduskoolituse korraldamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest
Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides
(1 akadeemiline tund on 45 minutit).
Koolituse sisu kirjeldus
Koolituse käigus saab õpilane teadmised, kuidas oma kaamerat juhtida, saab selgeks fotograafia
põhitõed, omandab fototöötlusprogrammide Lightroom ja Photoshop kasutamise algteadmised.
Saab praktilise kogemuse kuidas pildistada lapsi, pere, rasedat, vastsündinut, buduaari ja akti. Kuidas
turundada ennast fotograafina ja olla tööturul edukas.
Personaalne õpe annab õpetajal võimaluse lähtuda õpilase tasemest ja õppimise kiirusest. Enne
koolitusele registreerimist selgitab õpetaja välja täpselt õpilase vajaduse ja kohandab vajadusel vastavalt
õpilasele õppekava, et õpilane saaks maksimaalselt kasu koolitusest.
Koolitusele saab registreeruda ja lisainfo: helisfashion@gmail.com

Õppekava nimetus

Personaalne 40ak tunnine fotokoolitus algajatele

Õppekava kogumaht: 40 tundi, milles 6 tundi teooriat ja 34 tundi praktikat
Koolituse hind: 1800.-

Antud koolituse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Õppekava rühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolitus toimub: Karramel Stuudios Tartus, Sõpruse pst2, kolmas korrus, ruum 38.
Parkimune maja ees eraparklas tasuline.
Kolmandale korrusele ei pääse ratastooliga, majas puudub lift.

Koolituse juhendaja: Helis Künnap ja Aarne Künnap

Koolituse kestvus: 5 päeva 10.00-16.00. Kuupäevad lepitakse õpilasega kokku individuaalselt. Vajadusel
muudetakse kellaaga.

Lisaks kaamera ja fotograafia algteadmistele ja fototöötlusele saab õpilane ise valida sobivad pildistamise teemad mida õppida:
*Pere
*Paari pildistamine
*Stuudiofoto
*Pildistamine välistes tingimustes
*Pildistamine kliendi kodus
*Buduaar, aktifoto
*Beebi ootuse jäädvustamine
*Vastsündinu pildistamine
*Tootefoto
*Fantaasia foto koos stilistika ja lavastusega
Pildistamise päeval algab koolitus valitud teema sissejuhatuse ja loenguga ja jätkub pildistamisega. Päeva teises pooles tehtud fotode analüüs ja fototöötlus. Seda kui palju soovib õpilane praktilist pildistamist ja kui palju koolituse ajast fototöötlust saab õpilane ise valida.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Karramel Stuudio ruumides. Stuudio koosneb kahest fotostuudiost, ruumi kokku
260m2. Stuudio ruumides on olemas kõik vajalik tehnika fotograafi tööks ja õppeks, võimalus pildistada
ka päevavalguses. Lisaks on stuudiol olemas 53m2 rekvisiitide ladu. Lõunasöögi võimalus 1 korrusel
olevas sööklas.

Õppe sisu:

*Fotokaamera ABC ja footgarafia ABC

*Kuidas pildistada portreed ja püüda pildile emotsiooni

*Fototöötlus Lightroom programmiga

*Fototöötlus Photoshop programmiga

*Kuidas seadistada kaamera vastavalt vajadusele?

*Erinevad objektiivid – mida millal ja kuidas kasutada?

*Lisatarvikute võimalused ja kuidas kasutada?

*Kuidas pildistada päevavalgusega ja ereda valgusega, kontravalgusega?

*Kuidas liikumise pealt pildistada (hüpped ja jooksmine)?

*Kompositsioon.

*Lightroom- RAW failitöötlus, presetid, piltide sorteerimine, töö lihtsustamine ja töövahendid.

*Heledus, tumedus, kontrast, teravus, lõikamine, naha silumine, hammaste valgendus jne.

*Photoshop järeltöötlus-* Naha töötlus, salendav töötlus.

Õppekavarühm

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Fotograafia ja kunst

Õpingute alustamise tingimused:

Õpilasel peab olema fotokaamera.
Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
Vajalik eesti keele oskus.
õppetöö toimub eesti keeles.
Koolitus sobib algajale õppijale kes soovid alles omandada teadmisi fotograafiast.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

*Oskab seadistab ja juhtida enda fotokaamerat

*Tunneb kaamera ja objektiivide võimalusi.

*Teab fotograafia põhimõisteid

*Tunneb fotokompositsiooni reegleid ja põhimõisteid

*Oskab pildistada portreed ja püüda pildile emotsioone

*Omab RAW faili põhitöötlust algteadmisi Lightroom ja Photoshop programmiga

Õpilane on kohustatud osalema igal koolituse päeval täies mahus ja tegelema õppetööga koolituse
toimumise ajal. Õpilane peab pildistamise päeval võtma kaasa kaamera, laetud aku, ja mälukaardi kus oleks piisavalt vaba ruumi. Sülearvuti Lightroom ja Photoshop programmi olemas olu vajalik. Haigestumisest
teavitama õpetajat esimesel võimalusel.
Õpetaja kohustub leidma modellid, viima koolituskava põhiselt kokkulepitud ajal koolituse läbi. Õpetaja
kohustub tagama ideaalse koolituse keskkonna fotograafia õppimiseks. Kohustub haigestumisest teatama õpilast esimesel võimalusel.

*Hindamismeetodid
Hinnatakse praktilise töö käigus. Tehtud fotode analüüs

*Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö ülesanded peavad vastama juhendaja poolt ettenähtud nõuetele

*Lõpetamise tingimused
Praktiliste ülesannete teostamine

*Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud
ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

*Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse Tõend või Tunnistus.
Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:
täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
õppekava nimetus;
õpiväljundid;
õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.

*Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik
tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Juhendaja: Helis Künnap
Koolitus kinnitatud 26.09.2019
Kinnitaja: Helis Künnap

Koolituse viib läbi fotograaf- ja jumestaja Helis Künnap. Fotograafina on Helis intensiivselt töötanud
aastast 2013. Esimesed personaalsed koolitused läbis 2013 Jaanus Järva juhendamisel.

*kaamera ABC, fotograafia ABC, stuudiofoto koolitus, aktifoto koolitus ja Lightroom ja Photoshop
programmide koolitus.

*Urmas Ääro pulmafoto koolitus ja fototöötlus.

*Sankt-Peterburg fotofestival 3päeva
*Maris Saar pulmafoto koolitus
*Siiri Kumari pulmafoto koolitus
Peale koolituste läbimist rajas Helis Karramel Stuudio ja juba 2014. aastal pakkus rahvaülikool Helisele
võimalust ise koolitada.
Rahvaülikoolis õpetas Helis kaamera ABC-d ja korraldas erinevaid meigikoolitusi. Läbi praktika end
arendanud, omandanud vilumusi koolitajana ja luues juurde erinevaid õppekavasid sai Karramel
Stuudiost ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlik koolitaja.
Fotograafia on kunst ja tunnetus, värvid ja kompositsioon, emotsioonide ja imeliste hetkede püüdmine.
Helise loomingulisus ja avatud suhtlus pani aluse täiesti omalaadsele koolitusmeetodile. Helisel on oskus
ise luua ja olla suuna näitjaks, tunnetada iga inimese isiksuse eripära ja sellest lähtuvalt õpilasi suunata
ja juhendada.
Koolitaja Helis Künnap teeb fotograafia ja koolitaja tööd igapäevaselt Karramel Stuudios. Läbi töö toimub
pidev enese analüüs ja areng. Lisaks täiendamine välisriikides, teiste teiste fotograafide töötubades
osalemine, pide veebi põhine õpe ja enese areng.

*Peale koolitust õpilase toetamine, praktika, julgustamine.
Võimalus peale kooli lõpetamist rentida Karramel Stuudio ruume ja jätkata tööd stuudios. Lisaks saab
õpilane liituda FB toetava grupiga ” Karramel Stuudio fotokoolitused”. Õpetaja toetab ja julgustab nii
vajaliku tehnika leidmisel, oma stuudio loomisel.

*Lisaväärtusena pakume:

*Karramel Stuudio toetavat gruppi koolituse läbinutele.
*Modellide leidmine koolitaja poolt.
*Koolituse läbinutele 2h peale koolitust tasuta Karramel Stuudio renti.

Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega

personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. 
Koolitusele broneerides tuleb tasuda broneerimistasu 30% koolituse maksumusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse vähem kui 1 kuu enne koolituse kokkulepitud algust siis tuleb tasuda kogu koolituse summa. Kui õpilane puudub või katkestab koolituse on õpilane kohustatud tasuma koolituse maksumuse täies ulatuses. Koolitaja haigestumisel on võimalik aega muuta ja samuti on võimalik õpilase soovil koolituse kuupäevi muuta, kui see sobib ka kõigile teistele kaasõpilastele.
 Õpilane saab e-arve.

OÜ Karramel Stuudio

EE537700771003599753
LHV Pank

*Vaidluste lahendamise kord
Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

*Tagasisisede kogumine koolitaja poolt.
Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka FB suheldes. koolituse viimasel päeva palub
õpetaja täita tagasiside lehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada
maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.
Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õppe sisu omandamise lihtsamaks ja toredaks.

*Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid.
Väljaarvamine toimub juhataja käskkirja alusel.

Toimumis ajad:

Mais algavas grupis 18.05 – 20.07 grupp täitunud