Facebook

Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Fototöötlus ja arvutigraafika kursus algajatele

Home  /  Fototöötlus ja arvutigraafika kursus algajatele

Õppekava nimetus
Personaalne fototöötlus ja arvutigraafika kursus
Programmid: Lightroom ja Adobe Photoshop
Õppekava kogumaht: 40 tundi, milles 6 tundi teooriat ja 34 tundi praktikat + iseseisev töö vastavalt ülesannetele.
Koolituse hind: 1800.-

Antud koolituse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.
Üldsätted
Karramel Stuudio lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
Koolituse sisu kirjeldus
Korraga kuni 2 õpilast. Koolitus toimub ka 1 õpilase osalusel.
Koolituse käigus saab õpilane teadmised, kuidas kasutada Lightroom Classic ja Adobe Photoshop fototöötluse programme. Saab praktilise kogemuse ja koos juhendajaga kõik vajalikud töövõtted läbi töötada.
Kuidas turundada ennast fotograafina ja olla tööturul edukas.
Personaalne õpe annab õpetajal võimaluse lähtuda õpilase tasemest ja õppimise kiirusest. Enne
koolitusele registreerimist selgitab õpetaja välja täpselt õpilase vajaduse ja kohandab vajadusel vastavalt õpilasele õppekava, et õpilane saaks maksimaalselt kasu koolitusest.
Koolitusele saab registreeruda ja lisainfo: helisfashion@gmail.com
Õppekava rühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Koolitus toimub: Karramel Stuudios Tartus, Sõpruse pst2, kolmas korrus, ruum 38.
Parkimune maja ees eraparklas tasuline.
Kolmandale korrusele ei pääse ratastooliga, majas puudub lift.

Koolituse juhendaja: Helis Künnap ja Aarne Künnap

Koolituse kestvus: 5 päeva 10.00-16.00. Kuupäevad lepitakse õpilasega kokku individuaalselt. Vajadusel muudetakse kellaaega.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Fotokoolitus viiakse läbi Karramel Stuudio ruumides. Stuudio koosneb kahest fotostuudiost, ruumi kokku
260m2. Stuudio ruumides on olemas kõik vajalik tehnika fotograafi tööks ja õppeks, võimalus pildistada
ka päevavalguses. Lisaks on stuudiol olemas 53m2 rekvisiitide ladu. Lõunasöögi võimalus 1 korrusel
olevas sööklas.

Õppekva sisu:
Lightroom classic fototöötlus programm
Programmi kohandamine ja selles navigeerimine
Värvitasakaal
Foto tonaalsuse korrastus, mustvalge foto
Preseti loomine
Teravustamine ja müra vähendamine
Fotode import ja export
Piltide märkimine, kustutamine, sorteerimine
Kataloogi loomine
Tööriistade tundmine: hammaste valgendus, punasilmsuse eemaldus jne
Foto lõikamine ja pööramine
Efektide loomine

Adobe photoshopi põhimõisted
Programmi kohandamine ja selles navigeerimine
Õige värviruumi valimine
Uue dokumendi loomine ja selle parameetrid
Kihtide lisamine, eemaldamine, järjestamine
Pidli suurused ja lõikamine
Teravustamine
Tööriistad ja nende kasutamine
Värviruumi korrigeerimine/värvi töötlus
Kihiline fototöötlus
Maskide kasutamine
Mittevajalike elementide eemaldamine
Filtrid
Töötamine kirja ja tekstiga
Erinevad pildifailivormingud ja salvestamine, eksportmine.
Tööriistad, menüüd, paletid
Suurendus, vähendus
Erinevad failivormingud (RAW, JPEG, PNG, PSD, TIFF)
Effektide loomine Adobe Photoshop programmiga
Erinevate kujutiste lisamine fotole
Erinevate valguseffektide lisamine
Mitme pildi kokku sulatamine
Pilt, pildis fototöötlus
Kehakuju muutmine, salendamine
Naha tekstuuri töötlus

Õpingute alustamise tingimused:
Õpilasel peab olema sülearvuti.
Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
Vajalik eesti keele oskus.
Õppetöö toimub eesti keeles.
Koolitus sobib algajale õppijale kes soovib alles omandada teadmisi fototöötlusest ja ka edasijõudnule kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Koolituse läbinu oskab:
   Fototöötlust ja kujundust nii Lightroom Classic kui Adobe Photoshop keskkonnas
    töödelda nii veebi-kui trükipilte
    muuta pildi mõõtu ja kadreerida
    lisada teksti
    kasutada Layereid ja maske
    puhastada objekte taustast
    luua veebibännereid
    luua fotogaleriisid
    Oskab luua fotole erieffekte

Õpiväljundid
Oskab kasutada Lightroom Classic kui Adobe Photoshop keskkonda
Oskab luua fotole erieffekte ja lisada fotodele tekste
Oskab valida sobivat värviruumi
Teab, mis on pikslid, millest sõltub foto suurus ja kvaliteet
Oskab valida sobivat failiformaati
Oskab kujundada reklaame ja visiitkaarte
Õpilane on kohustatud osalema igal koolituse päeval täies mahus ja tegelema õppetööga koolituse
toimumise ajal. Haigestumisest teavitama õpetajat esimesel võimalusel.
Õpetaja kohustub viima koolituskava põhiselt kokkulepitud ajal koolituse läbi. Õpetaja
kohustub tagama ideaalse koolituse keskkonna õppimiseks. Kohustub haigestumisest teatama õpilast esimesel võimalusel.

*Hindamismeetodid
Hinnatakse praktilise töö käigus. Tehtud tööde analüüs, iseseisev töö.

*Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö ülesanded peavad vastama juhendaja poolt ettenähtud nõuetele

*Lõpetamise tingimused
Praktiliste ülesannete teostamine

*Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud
ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

*Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse Tõend või Tunnistus.
Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:
täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
õppekava nimetus;
õpiväljundid;
õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.
*Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik
tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Juhendaja: Helis Künnap ja Aarne Künnap
Koolitus kinnitatud 04.05.2020
Kinnitaja: Helis Künnap

Koolituse viib läbi fotograaf- ja jumestaja Helis Künnap. Fotograafina on Helis intensiivselt töötanud
aastast 2013. Esimesed personaalsed koolitused läbis 2013 Jaanus Järva juhendamisel.
*kaamera ABC, fotograafia ABC, stuudiofoto koolitus, aktifoto koolitus, Lightroom ja Photoshop
programmide koolitus.
*Urmas Ääro pulmafoto koolitus ja fototöötlus.
*Sankt-Peterburg fotofestival 3päeva
*Maris Saar pulmafoto koolitus
*Siiri Kumari pulmafoto koolitus
Peale koolituste läbimist rajas Helis Karramel Stuudio ja juba 2014. aastal pakkus Rahvaülikool Helisele võimalust ise koolitada.
Rahvaülikoolis õpetas Helis kaamera ABC-d ja korraldas erinevaid meigikoolitusi. Läbi praktika end
arendanud, omandanud vilumusi koolitajana ja luues juurde erinevaid õppekavasid sai Karramel
Stuudiost ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlik koolitaja.
Fotograafia on kunst ja tunnetus, värvid ja kompositsioon, emotsioonide ja imeliste hetkede püüdmine.
Helise loomingulisus ja avatud suhtlus pani aluse täiesti omalaadsele koolitusmeetodile. Helisel on oskus
ise luua ja olla suuna näitjaks, tunnetada iga inimese isiksuse eripära ja sellest lähtuvalt õpilasi suunata
ja juhendada.
Koolitaja Helis Künnap teeb fotograafia ja koolitaja tööd igapäevaselt Karramel Stuudios. Läbi töö toimub
pidev enese analüüs ja areng. Lisaks täiendamine välisriikides, teiste fotograafide töötubades
osalemine, pidev veebi põhine õpe ja enese areng.

*Peale koolitust õpilase toetamine, praktika, julgustamine.
Võimalus peale kooli lõpetamist rentida Karramel Stuudio ruume ja jätkata tööd stuudios. Lisaks saab
õpilane liituda FB toetava grupiga ” Karramel Stuudio fotokoolitused”. Õpetaja toetab ja julgustab nii vajaliku tehnika leidmisel kui oma stuudio loomisel.

*Lisaväärtusena pakume:

*Karramel Stuudio toetavat gruppi koolituse läbinutele.
*Modellide leidmine koolitaja poolt.
*Koolituse läbinutele 2h peale koolitust tasuta Karramel Stuudio renti.

Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega

personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks koolituse päevaks tasutud. 
Koolitusele broneerides tuleb tasuda broneerimistasu 30% koolituse maksumusest. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga.
Broneerimisraha ei tagastata. Kui koolitus tühistatakse vähem kui 1 kuu enne koolituse kokkulepitud algust siis tuleb tasuda kogu koolituse summa. Kui õpilane puudub või katkestab koolituse on õpilane kohustatud tasuma koolituse maksumuse täies ulatuses. Koolitaja haigestumisel on võimalik aega muuta ja samuti on võimalik õpilase soovil koolituse kuupäevi muuta, kui see sobib ka kõigile teistele kaasõpilastele.
 Õpilane saab e-arve.

OÜ Karramel Stuudio

EE537700771003599753
LHV Pank

*Vaidluste lahendamise kord
Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

*Tagasiside kogumine koolitaja poolt.
Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka FB suheldes. koolituse viimasel päeva palub
õpetaja täita tagasiside lehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada
maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.
Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õppe sisu omandamise lihtsamaks ja toredaks.

*Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid.
Väljaarvamine toimub juhataja käskkirja alusel.

Koolituse toimumis ajad: