Olen Helis Künnap ­fotograaf, jumestaja, õhtujuht ja koolitaja. Pean ennast lihtsaks inimeseks. Mulle meeldib kõike teha läbi huumori. Igas päevas peab olema killuke nalja, et päevas oleks rohkem päikest. Olen positiivne ja äärmiselt põhjalik. Mulle on väga oluline iga kliendi arvamus. Püüan klientidele alati läheneda väga personaalselt. Kõik hetked ja nende jäädvustamine on väga eriline ja ainulaadne, iga hetk on kordumatu rõõm.
Helis Künnap
Sõpruse pst 2, Tartu
Telefon: 58163744, 55609007
Email : mailto:helisfashion@gmail.com

Ettevõtluskoolitus

Home  /  Ettevõtluskoolitus

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega (100 akadeemilist tundi)

Sihtrühm:  Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Koolitus toimumisaeg: 02.05, 03.05, 7.05, 9.05, 16.05, 17.05, 21.05, 31.05 9.00-16.30 (8 ÕPPEPÄEVA)

Maht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 63 akadeemilist tundi (8 päeva). Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan. Iseseisvat tööd kokku 37 akadeemilist tundi.

Lisaks on soovi korral individuaalse nõustamise võimalus, et taotlus kindlasti saaks valmis Töötukassasse esitamiseks.

Asukoht: Suur Kaar 53, Tartu

Hind: 895 eurot

Osalejate arv: maksimaalselt 8 osalejat.

Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
1. Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid; ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine; ettevõtte omanikud, juhatus, rollid; ettevõtja isiksuse omadused ja äriseadustiku nõuded;

2. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, tugevuste ja arengukohtade analüüs,  äriplaani ja selle koostamise põhimõtted;

3. Toote/teenusedisain: toote/teenuse kirjeldamine ja positsioneerimine turul, sihtrühmade määratlus, turuolukorra määratlemine; ettevõtte tööjõuvajadus ja juhtimisstruktuur; riskianalüüs, SWOT-analüüs;

4. Ettevõtte eesmärgid ja turundamise alused: missioon, visioon ja eesmärgid; turundamise võimalused, müügi- ja jaotuskanalid, andmekaitse üldmääruse(GDPR) olemuse tutvustamine, ettevõtjatele olulised infokanalid;

5. Tööõigus ja töötervishoiu- ning tööohutus ettevõttes: erinevad lepingud töösuhtes, õigused ja kohustused tööandjana, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning vajalike dokumentide tutvustamine.

6. Raamatupidamise korraldamine ja maksunduse alused: raamatupidamise printsiibid, finantsaruanded, võimalike raamatupidamisprogrammide tutvustamine, maksustamise alused, erinevate seaduste tutvustamine;

7. Finantsplaneerimine ja erinevad tuluallikad: tulud-kulud, prognoosid, kassavoo plaan, kasumiaruanne, kust saada rahastust ettevõtlusega alustamiseks (tugistruktuurid, toetuste taotlemise võimalused).

8. Koostatud äriplaanide korrigeerimine ja kaitsmine grupi ees.

Koolituse tulemusena: valminud on äriplaan, mis on võimalik esitada Töötukassale ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks; mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi oskab koostada äriplaani; teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid; oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.

Koolitajaks on Triin Raudoja

Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana.  2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine).

2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet.

2011. aastast alates nõustanud Töötukassa äriplaane ja viinud läbi ettevõtluse, motiveerimise, ajaplaneerimise ja meeskonnakoolitusi.  Koolitajana on tema trumbiks keeruliste asjade seletamine loogiliselt ja põnevalt.